Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1) Vznik smluvního vztahu

Společnost Tandem-beskydy.cz je provozovatelem paraglidingových tandemových letů. Zajišťuje paraglidingové tandemové lety a s tím související činnosti (dále služby)
prezentované na stránkách www.tandem-beskydy.cz. Smluvní vztah mezi Tandem-Beskydy a zákazníkem vzniká zaplacením kupní ceny služby. Koupí služby zákazník potvrzuje, že souhlasí se
všeobecnými smluvními podmínkami. Službu může zákazník koupit pro sebe nebo pro třetí osobu.

2) Objednání a rezervace služeb

Zákazník si může objednat a zakoupit službu na stránkách www.tandem-beskydy.cz, nebo osobně.Rezervace termínu a místa konkrétní lokality musí být sjednána pomocí
rezervačního formuláře, emailem nebo telefonicky do data platnosti poukazu. Pokud v této lhůtě zákazník neprovede rezervaci, ztrácí nárok na poskytnutí vybrané služby, a to bez
nároku na jakoukoli náhradu.

3) Platnost

TANDEM-BESKYDY.CZ prodává časově otevřené poukazy (letenky) a obdarovaný tak má možnost vybrat si jemu
vyhovující termín. Každý poukaz je platný 12 měsíců od data zaslání či osobního převzetí poukazu a je možné jej vyčerpat
během období kdy se služby provozují (duben - říjen). Pokud není zákazník nebo obdarovaný schopen využít poukaz do
vypršení doby platnosti nebo platnost končí v zimním období, kdy službu nelze uskutečnit, může před vypršením platnosti
zavolat na info-linku a požádat o prodloužení platnosti poukazu o 8 měsíců. Platnost poukazu může být
prodloužena pouze na základě písemné (emailové) žádosti zaslané na adresu TANDEM-BESKYDY.CZ a doručené nejpozději v
poslední den platnosti letenky. V případě, že Klient nebo jiný držitel poukazu nevyužije službu po dobu platnosti poukazu má se
za to, že se poskytnutí služby vzdává bez nároku na náhradu.

4) Průběh služby

Detaily o průběhu služby (letu), uvedené na internetové stránce, jsou jakýmsi vodítkem a naznačují, co na jednotlivých typech letů a služeb můžete čekat.

5) Omezení

Váha max 110kg, věk minimálně 10 let. Tandemový let nesmí absolvovat lidé trpící: epilepsií, srdečními chorobami, ztráty zraku, s těžkým mentálním postižením.

K paraglidingovému tandemovému letu není zapotřebí potvrzení o lékařské prohlídce!

6) Bezpečnost

Veškerých aktivit se zákazník účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost. Společnost má sjednáno zákonné pojištění na škody způsobené třetím osobám pro komerční provoz
paraglidingového tandemového létání.

7) Storno podmínky

Termín letu je již rezervován:

Zákazník může zarezervovaný termín stornovat nejpozději 12 hodin před realizací služby. V opačném případě
je poukaz neplatný a let nelze uskutečnit. TANDEM-BESKYDY.CZ má právo službu z objektivních důvodů stornovat (nevyhovující
počasí, technické poruchy vybavení apod.) i v době kratší než 12 hodin před její realizací. V takovém případě bude zákazník
ihned kontaktován a domluví se nový termín služby. Při stornování služby není Tandem-Beskydy.cz odpovědna za veškeré
vzniklé náklady s tím spojené - např. dopravu apod.

Termín letu ještě není rezervován:

Zákazník může ve lhůtě 2 měsíce od data nákupu služby požádat o vrácení peněz. Vrátit lze letenku
(balíček) pouze v původním a neporušeném stavu. Za tuto operaci však musí zákazník zaplatit firmě TANDEM-BESKYDY.CZ
manipulační poplatek v hodnotě 400,- Kč plus DPH. Tato částka bude odečtena z částky, která bude zákazníkovi vrácena.

8) Změna termínu

Zákazník může během platnosti poukazu změnit již objednaný termín služby. Firma TANDEM-BESKYDY.CZ si nebude
za tuto operaci účtovat žádné poplatky. Při změně termínu zákazníkem je nutné, aby zákazník emailem nebo telefonicky
kontaktoval firmu TANDEM-BESKYDY.CZ a domluvil si s ní náhradní termín.

Zákazník má povinnost dostavit se ve sjednaném termínu (datum a čas) na místo konání aktivity. Pokud tak
neučiní, je aktivita považována za vybranou bez jakékoliv náhrady škody či nároku na náhradní termín.

9) Ceny

Cena služby je sjednána na základě dohody mezi zákazníkem a společností TANDEM-BESKYDY.CZ. Cena zahrnuje
veškeré náklady spojené s poskytnutím služby uvedené v popisu a je uvedena včetně DPH.

10) Distribuce

Dárkové balíčky a letenky jsou zasílány pomocí kooperujících distribučních společností. Proto
společnost Tandem-beskydy.cz nenese zodpovědnost za případná zpoždění vzniklá při distribuci. Poukaz je neplatný, pokud je
poškozen nebo jinak znehodnocen. Firma TANDEM-BESKYDY.CZ nenese zodpovědnost za ztrátu nebo krádež poukazu.

11) Reklamace

Nejjednodušší způsob jak vyřešit problém, pokud se objeví, je zavolat na info-linku Tandem-Beskydy.cz a to
ještě ten den. Uděláme vše pro to, aby byl problém vyřešen. Pokud i přesto není zákazník spokojen, může poslat stížnost
(včetně čísla použitého poukazu a jména osoby, se kterou bylo daný den jednáno) na adresu: TANDEM-BESKYDY.CZ, Svatopluk Gandera,
Oldřichovice 461, 739 61 Třinec. Stížnost bude detailně prověřena a budou vyvozena nápravná opatření.